Khuyến Mãi - Co.opmart - Bạn của mọi nhà
Chương trình "Mua sắm cho bé - Điểm thưởng cho mẹ"
Khi mua bất kỳ sản phẩm trong chương trình "Mua sắm cho bé - Điểm thưởng cho mẹ" khách hàng sẽ được tặng thêm 5 điểm thưởng/sản phẩm.

Chương trình "Thứ ba thả ga tích điểm"
Khách hàng hiện ở cấp độ Thành viên và VIP khi mua hàng có hóa đơn tích lũy điểm sẽ được chương trình điện toán tự động tính và tặng điểm thưởng vào tài khoản thẻ của khách hàng theo cơ cấu.