Khuyến Mãi - Co.opmart - Bạn của mọi nhà
Chương trình "Giá đặc biệt"
Trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng mua sắm trong khu tự chọn với trị giá hóa đơn từ 400.000đ trở lên, không tính phần tiền thanh toán bằng Chiết khấu thương mại, sẽ được mua 01 sản phẩm giá...

Chương trình "Tích hóa đơn - Nhận ưu đãi"
Khách hàng Thân thiết/ Thành viên và VIP có hóa đơn mua sắm trong khu tự chọn từ 3.000.000đ trở lên hoặc tổng giá trị tích lũy của các hóa đơn trong thời gian thực hiện chương trình từ 3.000.000đ trở lên...