Mua sản phẩm với giá ưu đãi đặc biệt từ ngày 12/4 đến 16/4/2014
Trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng mua sắm trong khu tự chọn với trị giá hóa đơn từ 300.000đ trở lên (không tính phần thanh toán bằng Chiết khấu thương mại) sẽ được mua 01 sản phẩm ưu đãi...

"Quà tặng bất ngờ - Xe hàng 0 đồng" vào 02 ngày thứ bảy (19 & 26/4/2014)
Vào thời điểm giờ vàng trong ngày, hệ thống xổ số tự động sẽ chọn ra số quầy thu ngân may mắn bất kỳ. Khách hàng tham gia mua sắm trong khu tự chọn và đang thực hiện thanh toán tại quầy thu ngân đó, sẽ...