Khách hàng thân thiết - Co.opmart-Bạn của mọi nhà
Thể lệ Quy đổi điểm thành CKTM
Khách hàng đang ở cấp độ Khách hàng thân thiết có thể quy đổi 150 Điểm mua hàng (tích luỹ trong năm hiện hành) thành Phiếu CKTM trị giá 30.000 đồng.

Mời nhận Chiết khấu thương mại
Trân trọng kính mời Quý khách hàng thân thiết nhận Phiếu Chiết khấu thương mại được quy đổi từ điểm mua hàng của năm 2016 tại Co.opmart và Co.opXtra.